Menu główne

Bezpłatna pomoc prawna

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt pomocy utworzono również w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku.

Na terenie Powiatu Brzeskiego utworzone zostały cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP). Jeden z tych Punktów usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).

Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch PNPP udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem – natomiast w pozostałych dwóch PNPP, prowadzonych przez organizację pozarządową, porad udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowany w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku 32-864 Gnojnik 363, pokój nr 2 (parter)
funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:

wtorek w godzinach od 11:30 do 15:30,
co czwarty piątek (tj. 8 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada, 13 grudnia) w godzinach od 11:30 do 15:30 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90)

czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30,
co czwarty piątek (tj. 22 lutego, 22 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 6 września, 4 października, 29 listopada, 27 grudnia) w godzinach od 11:30 do 15:30 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90)


PNPP Nr 2 został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. Fundacji „Honeste Vivere”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa - nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa, również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla Mieszkańców Powiatu Brzeskiego

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego.