Menu główne

Bezpłatna pomoc prawna

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt pomocy utworzono również w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku.

Na terenie Powiatu Brzeskiego utworzone zostały cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP). Jeden z tych Punktów usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).

Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch PNPP udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem – natomiast w pozostałych dwóch PNPP, prowadzonych przez organizację pozarządową, porad udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowany w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku 32-864 Gnojnik 363, pokój nr 2 (parter)
funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:

wtorek, czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30,

co drugi piątek (tj. 5 i 19 stycznia, 2 i 16 lutego, 2, 16 i 30 marca, 13 i 27 kwietnia, 11 i 25 maja, 8 i 22 czerwca, 6 i 20 lipca, 3, 17 i 31 sierpnia, 14 i 28 września, 12 i 26 października, 9 i 23 listopada, 7 i 21 grudnia) w godzinach od 11:30 do 15:30

z wyjątkiem dni świątecznych, a w związku z tym dodatkowo w dniach: 04.05. w godz. od 7:30 do 15:30; 29.05.; 30.10.; 27.12. w godz. 7:30 do 11:30.

PNPP Nr 3 został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. Fundacji „Honeste Vivere”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa - nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa, również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego oraz wykazów Punktów.