Menu główne

Bezpłatna pomoc prawna

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt pomocy utworzono również w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku.

Na terenie Powiatu Brzeskiego utworzone zostały cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (PNPP). Jeden z tych Punktów usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).

Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch PNPP udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem – natomiast w pozostałych dwóch PNPP, prowadzonych przez organizację pozarządową, porad udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowany w budynku Urzędu Gminy w Gnojniku 32-864 Gnojnik 363, pokój nr 2 (parter)
funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:

wtorek w godzinach od 11:30 do 15:30,


czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30,

co drugi piątek (tj. 10 i 24 stycznia, 7 i 21 lutego, 6 i 20 marca, 3 i 17 kwietnia, 15 i 29 maja, 12 i 26 czerwca, 10 i 24 lipca, 7 i 21 sierpnia, 4 i 18 września, 2,16 i 30 października, 13 i 27 listopada, 11 grudnia) w godzinach od 11:30 do 15:30 z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90)


PNPP Nr 2 został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej tj. Fundacji „Honeste Vivere”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa - nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci albo w ramach zastępstwa, również adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla Mieszkańców Powiatu Brzeskiego

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego.