Menu główne

Wywóz odpadów komunalnych - umowy, deklaracje, harmonogram

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi

Urząd Gminy Gnojnik informuje, że od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co powoduje obowiązek złożenia nowej deklaracji śmieciowej. Deklaracje należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy od 2 do stycznia do 13 stycznia 2017 roku w godzinach pracy Urzędu.

Nie złożenie deklaracji powodować będzie wszczęcie postępowania administracyjnego.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018

Wykaz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz deklaracji - pdf, doc

Umowy na odbiór odpadów komunalnych -  informacja