Menu główne

Wywóz odpadów komunalnych - umowy, deklaracje, harmonogram

Deklaracja – pusty formularz

Deklaracja – pusty formularz - doc.


Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych do 5 osób, segregacja (2)


Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych do 5 osób, segregacja (2) - doc.

 

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych powyżej 5 osób, segregacja (1)

 

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych powyżej 5 osób, segregacja (1) - doc.

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi

Urząd Gminy Gnojnik informuje, że od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co powoduje obowiązek złożenia nowej deklaracji śmieciowej. Deklaracje należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy od 2 do stycznia do 13 stycznia 2017 roku w godzinach pracy Urzędu.

Nie złożenie deklaracji powodować będzie wszczęcie postępowania administracyjnego.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2019

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018

Wykaz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz deklaracji - pdf, doc

Umowy na odbiór odpadów komunalnych -  informacja