Menu główne

Dla mieszkańców

Deklaracja nieselektywna zbiórka odpadów

Deklaracja nieselektywna zbiórka odpadów - doc.

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych powyżej 5 osób, segregacja (1)

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych powyżej 5 osób, segregacja (1) - doc

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych do 5 osób, segregacja (2)

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkiwanych do 5 osób, segregacja (2) - doc.

Deklaracja – pusty formularz

Deklaracja – pusty formularz - doc

Informacja nt. przystąpienia do weryfikacji deklaracji śmieciowych.

Informacja nt. przystąpienia do weryfikacji deklaracji śmieciowych.

Uchwała nr XXXIV/302/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXIV/301/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok

Wywóz odpadów komunalnych - umowy, deklaracja, harmonogram

Jak segregować śmieci

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Gnojnik

Osiągnięty przez Gminę Gnojnik poziom recyklingu w 2016 r.

Osiągnięte przez Gminę Gnojnik poziomy recyklingu w 2013, 2014 i 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Gnojnik

 

Analizy:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2013 r.