Menu główne

Dla mieszkańców

Zamawianie etykiet na worki pod nr tel.14 68 69 600 wew. 41

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 r.

Podwyżka opłat za śmieci 

Harmonogram wywozu odpadów komonalnych XI-XII

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA 2020 ROK

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez ulgi (pdf)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ulgą (pdf)

Informacja nt. przystąpienia do weryfikacji deklaracji śmieciowych.

Uchwała nr XXXIV/302/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXIV/301/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik.

Jak segregować śmieci

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Gnojnik

 

Analizy:

Osiągnięte przez Gminę Gnojnik poziomy recyklingu i odzysku oraz ograniczenia odpadów komunalnych

Analiza systemu gospodarki gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik za 2013 r.