Menu główne

e-Xtra Kompetentni

Gmina Gnojnik otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 120 tys. zł na realizację projektu pn. „Mieszkańcy Gminy Gnojnik w sieci”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców w wieku 25-74 lata, jak również polepszenie bazy sprzętowej.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 22 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:
- „Rodzic w Internecie”,
- „Mój biznes w sieci”,
- „Moje finanse i transakcje w sieci”,
- „Działam w sieciach społecznościowych”,
- „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
- „Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.
Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostanie 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy Gnojnik.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gnojnik, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego.


Trwa nabór uczetników. Więcej informacji o naborze w aktualnościach.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Monika Zych - tel. 14 68 69 600,


BIEŻĄCE AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU:

Zakup sprzętu - zapytanie ofertowe

Nabór uczestników

Nabór na stanowisko instruktora