Menu główne

e-Xtra Kompetentni

Gmina Gnojnik otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 120 tys. zł na realizację projektu pn. „Mieszkańcy Gminy Gnojnik w sieci”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców w wieku 25-74 lata, jak również polepszenie bazy sprzętowej.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 22 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:
- „Rodzic w Internecie”,
- „Mój biznes w sieci”,
- „Moje finanse i transakcje w sieci”,
- „Działam w sieciach społecznościowych”,
- „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
- „Rolnik w sieci”,
- „Kultura w sieci”.


Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostało 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy Gnojnik.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gnojnik, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego.

Trwa nabór uczetników. Więcej informacji o naborze w aktualnościach.

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie.

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie
2. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta
4. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego
5. Uzupełniający kwestionariusz osobowy
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Adam Garbacz - tel. 14 68 69 600 wew. 16, lub


BIEŻĄCE AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU:

Nabór uczestników

Lista rekrutacyjna Nr 1

Lista rekrutacyjna Nr 2

Lista rekrutacyjna Nr 3

Lista rekrutacyjna Nr 4

Lista rekrutacyjna Nr 5

Lista rekrutacyjna Nr 6