Menu główne

Droga krajowa 75

Osoby zainteresowane postępem prac nad opracowaniem przebiegu drogi krajowej DK75 zapraszamy do bieżącego śledzenia strony www.dk75.pl:

„Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz”- spotkanie informacyjne.

....................................................................................................................................

Odpowiedź GDDKiA w Krakowie dot. podpisanego Porozumienia Samorządów w sprawie DK75.

 

................................................................................................................................................

Informujemy, iż w dniu 04 kwietnia 2019 r. w siedzibie Gminy Iwkowa miało miejsce spotkanie, którego celem było podjęcie i zatwierdzenie dokumentu pn: „Wspólne stanowisko samorządów, w tym Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin dotyczące przebiegu korytarza DK75”. Efektem tego spotkania było podpisanie porozumienia przez włodarzy samorządów, których dotyczy ta kwestia. Zgodnie z zapisem w/w porozumienia, dopuszcza się późniejsze korekty w obrębie poszczególnych gmin na załączniku do tego porozumienia jakim jest mapa z naniesionym proponowanym przebiegiem korytarza DK 75. Wójt Gminy Gnojnik naniósł korektę w obrębie obszaru terytorialnego Gminy Gnojnik  (zaznaczone na mapie kolorem fioletowym wokół zielonego „wariantu samorządowego” ). Wprowadzona korekta z uwagi na dbałość o interesy mieszkańców  naszej gminy ma  na celu zminimalizowanie ewentualnych wyburzeń, które mogły by kolidować z przedmiotową inwestycją.
 
Wspólne stanowisko samorządów, w tym Prezydenta, Burmistrza i Wójtów miast i gmin dotyczące przebiegu korytarza DK75.

Załącznik graficzny proponowanego przebiegu korytarza DK75.

................................................................................................................................................

Aktualizacja przebiegów DK75 – marzec 2019

...............................................................................................................................................

Aktualizacja przebiegów – grudzień 2018

UWAGA: Skorygowano lokalizację tunelu na korytarzu F

..................................................................................................................................................

MAPY- DK75

...............................................................................................................................................

Jacobs - Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

Jacobs - Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, mapa

DK 75 – informacje dot.  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, dla wszystkich zatwierdzonych protokołem ZOPI korytarzy.

Jacobs - Opracowanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

MAPA - Aktualizacja przebiegów korytarzy – grudzień 2018

Prezentacja z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 18 grudnia 2018 r.

Spis aktualności dotyczących DK75:

DK 75 – informacje dot. studium korytarzowego

Informacja nt. etapu prac – przebudowa/budowa DK75

Raporty dot. stanowisk i opinii w sprawie przebudowy DK75

Przebudowa DK 75 (20.04.2018)

Przebudowa DK 75 (15.01.2018)

Przebudowa DK 75 (08.01.2018)

Stanowisko w sprawie przebudowy/budowy (19.12.2017)

Przebudowa drogi krajowej – nowe warianty (16.10.2017)

Przebudowa drogi krajowej – informacje (21.04.2017)

Spotkanie dotyczące drogi krajowej (11.04.2017)