Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Zgnilec amerykański pszczół

  Sunday, 8 December 2019r. Inne

  Zgnilec amerykański pszczół (histolysis infectiosa perniciosa larvae).

  Jest to wysoce zaraźliwa choroba bakteryjna czerwiu wywoływana przez laseczkę larwy (Paenibacillus larvae). Choruje nań i zamiera czerw zasklepiony. Przetrwalniki bakterii odznaczają się bardzo wysoką odpornością na działanie termiczne i chemiczne, a w normalnych warunkach przeżywają nawet do 40 lat. Szczególne nasilenie choroby przypada na drugą połowę lata kiedy wysoka temperatura i częste przegrzewanie gniazda sprzyja rozkładającej się masie.


  Choroba podlega obowiązkowi zwalczania z urzędu !!!!!

  Objawy choroby :
  Postępujące zmiany w zamarłym czerwiu czerw rozstrzelony. Zmiany na zasklepkach (zapadnięte podziurawione wieczka ) brązowa mazista konsystencja zamarłego w komórkach czerwiu. Charakterystyczny zapach palonego rogu wydobywający się z ula. Chora rodzina słabnie i ginie


  W przypadku zauważenia w pasiece w/w objawów posiadacz pasieki zobowiązany jest :
  1.Niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.
  2.Pozostawienia pszczół w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych pszczół.
  3.Uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się rodziny pszczele podejrzane o chorobę.
  4.Wstrzymania się od wywożenia wynoszenia i zbywania rodzin pszczelich matek pszczelich pni pszczelich ,pszczół i czerwia produktów pszczelarskich oraz sprzętu i narzędzi używanych w pasiece.
  5.Udostępniania organom inspekcji weterynaryjnej pasieki do badań i zabiegów weterynaryjnych a także udzielania pomocy przy ich wykonaniu.
  6.Udzielania organom inspekcji weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień i podawania informacji , które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobieganie jej szerzeniu się.


  W świetle prawodawstwa weterynaryjnego apis melifera (pszczoła miodna jest zwierzęciem gospodarskim dlatego utrzymywanie pszczół, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt jest działalnością nadzorowaną i podlega obowiązkowi rejestracji .
  Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem, mogącym przyczynić się do odmowy wypłaty odszkodowania za rodziny pszczele w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej zgnilca amerykańskiego pszczół.

  Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2019r., w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com


Galeria