Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

  • Z dotacją od Marszałka

    Tuesday, 8 January 2019r. Inwestycje

    Gmina Gnojnik otrzymała 600 000,00 złotych.

    W ramach konkursu pn. „dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. To środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne dotyczące „Budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacjami branżowymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 909/4 w miejscowości Uszew na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 355/2017 z dnia 7 czerwca 2017r.”
    Promesę na dotację inwestycji dla Gminy przekazała Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Marta Malec- Lech.  W imieniu Gminy Gnojnik dokument odebrał Wójt Sławomir Paterek.

Galeria