Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • „Wsparcie Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”

  Sunday, 9 June 2019r. Informacje

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku informuje o możliwości skorzystania z oferowanych form wsparcia przez Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań.

  W ramach podpisanej przez Wójta Gminy Gnojnik umowy partnerskiej o realizacji projektu „Wsparcie Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”,  informujemy, że w ramach realizowanego projektu  Ośrodek BEZPIECZNA PRZYSTAŃ  oferuje wymienione poniżej formy wsparcia, z których, nieodpłatnie, mogą skorzystać również mieszkańcy Gminy Gnojnik:

  Usługi opieki zastępczej
  W ramach opieki zastępczej zapewniany jest nieodpłatny całodobowy pobyt w ośrodku BEZPIECZNA PRZYSTAŃ osoby niesamodzielnej przez okres 14 dni (w wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość wydłużenia pobytu do 21 dni). W ramach pobytu zapewnione jest wyżywienie, kontynuacja leczenia farmakologicznego, rehabilitacja i pomoc psychologa. Każdy uczestnik projektu może skorzystać z pobytu nie częściej niż raz w roku. Dodatkowo opiekun może skorzystać usług indywidualnego poradnictwa (doradca wsparcia, psycholog).

  Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
  Dostępny w wypożyczalni sprzęt medyczny i pielęgnacyjny wypożyczany jest w kolejności zgłoszeń, bezpłatnie na okres nie przekraczający 90 dni (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu wypożyczenia). W ofercie wypożyczalni znajdą się m.in. łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe,  balkoniki, akcesoria ułatwiające kąpiel, kule, laski, ortezy, chodziki a także koncentratory tlenu, rotory, podnośniki transportowo-kąpielowe i inne. W ramach wypożyczalni istnieje również możliwość nieodpłatnego wypożyczenia urządzenia do teleopieki wyposażonego w przycisk alarmowy, który pozwala osobie niesamodzielnej połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Urządzenie to umożliwia zdalne monitorowanie osoby niesamodzielnej w tym obłożnie chorych, seniorów, osób niepełnosprawnych przez wyszkolony personel medyczny.

  W ramach projektu opiekunowie nieformalni mogą skorzystać również ze wsparcia w postaci:
  -grupowych warsztatów z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, tematyka warsztatów dopasowana jest do indywidualnych potrzeb grup opiekunów.
  -grup wsparcia integrujących opiekunów osób niesamodzielnych umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc.
  -szkoleń cyfrowych pozwalających nabyć opiekunom nieformalnym niezbędne kompetencje cyfrowe, umiejętność obsługi komputera oraz Internetu co skutkować będzie łatwiejszym dostępem do informacji i lepszym kontaktem z innymi opiekunami.
  -szkoleń cyfrowych pozwalających nabyć opiekunom nieformalnym niezbędne kompetencje cyfrowe, umiejętność obsługi komputera oraz Internetu co skutkować będzie łatwiejszym dostępem do informacji i lepszym kontaktem z innymi opiekunami.
  -coachingu mającego za zadanie wzmocnienie spójności miedzy wartościami rodzinnymi i własnymi potrzebami, zorganizowanie przestrzeni do możliwego rozwoju i lepszej organizacji codziennego życia oraz dbania o własne potrzeby, potrzeby osoby niesamodzielnej oraz pozostałych członków rodziny, opracowanie strategii umożliwiającej pogodzenie swoich prywatnych potrzeb i celów z opieką nad osobą niesamodzielną.
  -dostępu do portalu internetowego zawierającego informacje na temat organizacji opieki domowej, działalności przychodni, ośrodków dziennej opieki i innych miejscach oferujących wsparcie osobom niesamodzielnym i ich opiekunom. Portal ten zawierać będzie także forum i materiały e-learningowe.
  -dostępu do całodobowej infolinii udzielającej informacji na temat właściwej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz możliwości i dostępności różnego rodzaju wsparcia oferowanego przez różne systemy i instytucje oferujące pomoc zarówno opiekunom jak i osobom niesamodzielnym.

  Szczegółowe informacje w zakresie projektu można uzyskać poprzez kontakt:
  www.bezpiecznaprzystan.com.pl
   tel.: administracja-14 688 00 40,
  tel. pracownik socjalny/kierownik zespołu pielęgniarek 14 688 00 42
  mail: subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl
  adres ul. Sanguszków 28A, 33-100 Tarnów
  Informacje udzielają również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku, gdzie można pobrać również  obowiązujące wnioski o wsparcie.

  Projekt Gminy Miasta Tarnowa pn.     "Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
  na lata 2014-2020. 
  Numer projektu RPMP.09.02.03-12-0455/16-00.

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria