Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Ważne informacje odnośnie 500 +, związane ze składaniem wniosków

  Thursday, 7 March 2019r. Informacje

  Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

  "W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku)" .

   Kryterium dochodowe
  Od 1 lipca 2019 roku zniesione  zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Druga ważna rzecz: od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

  Wypłaty 500 +
  Według ministerstwa finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. "Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej" .

  Śmierć jednego z rodziców
  W przypadku śmierci jednego z rodziców - wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. "Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica" .

  Zmiany odnośnie pieczy zastępczej

  Dotychczas świadczenia z programu Rodzina 500 plus otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
  Jak poinformowali przedstawiciele ministerstwa, od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. "Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej"


  Wyrównanie

  Od 1 lipca rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

  Składając wniosek drogą elektroniczną, potwierdzenie przychodzi następnego dnia.


  Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Gnojnik lub pod nr telefonu 14 69-69-600 wew. 37.

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

   

Galeria