Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

  • Trwają prace budowlane w Uszwi

    Tuesday, 24 April 2018r. Inwestycje

    Zapraszamy do zapoznania się z kolejną relacją fotograficzną z budowy obiektu wielofunkcyjnego w Uszwi. I etap realizacji inwestycji zakłada postawienie budynku w stanie surowym wraz z pokryciem dachowym, co kosztować będzie blisko 1,8 mln zł.

    Przypomnijmy, że w marcu Gmina Gnojnik otrzymała dotację unijną w kwocie 1,3 mln zł z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie części kulturalnej budynku wielofunkcyjnego w Uszwi. Ww. dotacja została pozyskana w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). Program dawał szansę na uzyskanie dofinansowanie do budowy obiektów kulturalnych, a obiekt w Uszwi ma właśnie łączyć funkcje kulturalne (świetlica, biblioteka z czytelnią) z funkcjami przedszkolnymi.

    Całkowite koszty budowy obiektu oszacowane zostały na kwotę ok. 8,5 mln zł, zaś budowa i wyposażenie samej części kulturalnej kosztować ma niemal 2,5 mln zł (te środki były środkami kwalifikowanymi w RPO WM).

Galeria