Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Raport o stanie Gminy Gnojnik za 2019r.

  Friday, 24 July 2020r. Informacje

  Przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Gnojnik, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojnik za rok 2019.


  Prezentuję Państwu kolejny Raport o stanie gminy Gnojnik. Raport ten zachował formę przyjęta w roku poprzednim. Obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojnik za 2019 rok, w szczególności realizacje polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy Gnojnik.

  Dane zgromadzone od komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Gnojniku  oraz gminnych jednostek organizacyjnych stanowią źródło informacji o stanie naszej gminy.
  Przedstawiają sytuację jednostki samorządu terytorialnego w najważniejszych obszarach jej funkcjonowania, takich jak: finanse, mienie komunalne, ład przestrzenny, środowisko, polityka społeczna i zdrowotna, oświata, inwestycje, gospodarka komunalna, kultura, sport  i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.
   
  Zmiany jakie zachodzą w Naszej Gminie corocznie, są efektem wytężonej pracy wielu osób. Mam nadzieję, że są one zauważalne i  doceniane przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Zachęcam wszystkich zainteresowanych , a w szczególności mieszkańców gminy Gnojnik do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad raportem.

   

  Wójt Gminy Gnojnik
  Sławomir Paterek

   

  Raport o stanie Gminy Gnojnik za 2019r.

  Informacja o  zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok.

Galeria