Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Raport o stanie Gminy Gnojnik za 2018r.

  Friday, 31 May 2019r. Informacje

  Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Gnojnik, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojnik za rok 2018

  Przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Gnojnik, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojnik za rok 2018, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Gnojnik.
  Dane zgromadzone od komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Gnojniku  oraz gminnych jednostek organizacyjnych stanowią źródło informacji o stanie naszej gminy.
  Przedstawiają sytuację jednostki samorządu terytorialnego w najważniejszych obszarach jej funkcjonowania, takich jak: finanse, mienie komunalne, ład przestrzenny, środowisko, polityka społeczna i zdrowotna, oświata, inwestycje, gospodarka komunalna, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami.
  Myślę, że działania podejmowane przeze mnie i podległych mojej osobie pracowników, będące efektem wytężonej pracy są zauważalne i doceniane przez mieszkańców.
  Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią raportu.

  Wójt Gminy Gnojnik
  Sławomir Paterek


  Raport o stanie Gminy Gnojnik za 2018r. 

  Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy wiejskiej Gnojnik  za 2018 r.