Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Projekt Odnawialne Źródła energii, dla Gmin województwa Małopolskiego

  Friday, 29 November 2019r. Informacje

  Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy garść bieżących informacji o postępach w realizacji projektu:

  1.W dniu 13.08.2019 umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Wybudowanych zostanie 122 instalacji, w 20 Gminach, o łącznej mocy 1,58 MW. Całkowita wartość zadania 5 989 494,71 zł brutto. Firmą wybraną do realizacji tej inwestycji jest Hymon Energy. Po długiej kontroli Urzędu Zamówień Publicznych (zakończonej pozytywnie) w dniu 20.11.2019 zostały podpisane umowy z firmą wykonawczą.

  2.W dniu 14.10.2019 nastąpiło otwarcie ofert na budowę instalacji OZE dla mieszkańców indywidualnych. W postępowaniu przetargowym wzięło udział 9 oferentów. Obecnie trwa analiza złożonych ofert, ale zaproponowane ceny pozwalają, z optymizmem patrzeć na zamknięcie procedury przetargowej i szybkie rozpoczęcie prac budowlanych.

  3.Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, a przed rozpoczęciem montażu instalacji wysłane będą informacje z Urzędów Gmin do mieszkańców o konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny do budowy instalacji. Dla osób, które będą chciały finansować wkład własny z pożyczki, został utworzony dedykowany produkt na preferencyjnych warunkach. Z kredytu można skorzystać przy finansowaniu kotłów na biomasę, fotowoltaikę, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

  W dniu 25.11.2019 w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w zakresie części IV pn. Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, za którą uznał ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:  Sanito Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Puławska 476, 02-884 Warszawa
  Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W wyniku oceny oferta tego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów w kryteriach oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania przetargowego.

  Obecnie czekamy na zawarcie umowy z Wykonawcą. Termin realizacji zadania wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Galeria