Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • POZIOM 3

  Wednesday, 1 July 2020r. Informacje

  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Prognozowane na dzień 07.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10.

  INFORMACJE O ZAGROŻENIU

  Wrażliwe grupy ludności:

  •osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  •osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  •osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
  •osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

  Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

  -Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

  -Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
  -Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

  Zalecane środki ostrożności:

  Ogół ludności:
  -unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
  -nie wietrz pomieszczeń,
  -nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

  Wrażliwe grupy ludności:
  -unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
  -nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

  -osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
  -nie wietrz pomieszczeń,
  -nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

  Zaleca się również:
  -zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  -stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
  -prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
  -bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
    (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria