Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

  • Podejmij wyzwanie!

    Friday, 24 July 2020r. Informacje

    -tak brzmi nazwa nowego projektu.

    Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jednostka budżetowa Gminy Gnojnik, przy aprobacie Wójta Gminy Gnojnik, złożył wniosek konkursowy do Zarządu Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Podejmij wyzwanie” w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja.

    Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka https://gnojnik.naszops.pl/n,podejmij-wyzwanie.

Galeria