Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Plebiscyt Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz Małopolski

  Wednesday, 30 October 2019r. Informacje

  Pragniemy poinformować, iż Gazeta Krakowska we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski po raz kolejny organizuje Plebiscyt Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz Małopolski.

  Etap pierwszy – regionalny – trwa od 18.10.2019 r. do 6.11.2019 r. i polega na głosowaniu na kandydatów osobno w każdej z kategorii (Najpopularniejszy Wójt oraz Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski), dla każdego z pięciu regionów: Krakowskiego, Tarnowskiego, Nowosądeckiego, Podhalańskiego oraz Małopolski Zachodniej. Głosowanie w pierwszym etapie będzie odbywać się za pomocą SMSów oraz Klików, dostępnych na stronie www.gazetakrakowska.pl/wojt dla użytkowników seriwsu internetowego posiadających e-prenumeratę Gazety Krakowskiej umożliwiającą głosowanie w plebiscycie.
  W drodze głosowania z każdego regionu pierwszych trzech Burmistrzów i pięciu pierwszych Wójtów przechodzi do drugiego etapu – wojewódzkiego.


  Etap drugi – wojewódzki - trwać będzie od 8.11.2019 r. do 19.11.2019 r. i polega na głosowaniu na kandydatów osobno w każdej z kategorii (Najpopularniejszy Wójt oraz Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski), bez podziału na regiony. Głosowanie odbywać się za pomocą SMSów oraz klików dostępnych na stronie www.gazetakrakowska.pl/wojt

  O zwycięstwie w plebiscycie decydować będzie suma głosów z kuponów oraz klików. Ostateczne wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, a laureaci zostaną zaprezentowani łamach specjalnego dodatku do Gazety Krakowskiej oraz na stronie internetowej:
  www.gazetakrakowska.pl/wojt

Galeria