Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

  Wednesday, 21 July 2021r. Oświata

  Taką nazwę nosi grant, który ufundował Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach 10 osi Priorytetowej dla szkół z terenu Małopolski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Stanowi on bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczności podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o  narzędzia cyfrowe. Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie. W ramach tych działań gmina Gnojnik otrzymała  73.173 zł na zakup sprzętu komputerowego. Zakupionych zostało 21 laptopów, 32 oprogramowania Microsoft Office Standard i 20 kart sieciowych. Ten zastrzyk sprzętowy nie tylko rozwiązał bieżące problemy z realizacją zdalnego nauczania,  ale  prawdopodobnie   zapewni   płynną   pracę  szkół  w  obszarze  nowoczesnych technik komunikacyjnych przez najbliższe kilka lat.

  Andrzej Stańczyk

   

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów: www.pixabay.com

Galeria