Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Ogłoszenie – Sesja

  Tuesday, 12 February 2019r. Informacje

  Przewodniczący Rady Gminy w Gnojniku kadencji 2018-2023 r. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Gminy w Gnojniku w dniu w dniu 6 grudnia 2019 r. /piątek/ o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gnojniku /pokój nr 21/.

  Porządek obrad Sesji:

  1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.Przyjęcie porządku obrad.
  3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 10.10.2019 r.
  4.Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych i zaproszonych gości.
  5.Zapytania i wnioski sołtysów.
  6.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  7.Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 r.,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2034,
  c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik,
  d) zmiany uchwały Nr XXI/193/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 5 grudnia 2016 r.,w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik,
  e) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.
  8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2019.
  9.Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych.
  10.Wolne wnioski i informacje.
  11.Zamknięcie obrad sesji.

   

  Ogłoszenie – treść

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria