Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • OGŁOSZENIE

  Tuesday, 31 December 2019r. Informacje

  Wójt Gminy w Gnojniku ogłasza sprzedaż drewna mieszanego, pochodzącego z działki mienia komunalnego nr 138 w Gnojniku.

  Wnioski o zakup należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 11, I piętro) podając we wniosku liczbę porządkową stosu z wykazu drewna do sprzedaży oraz telefon kontaktowy wnioskodawcy. W przypadku większej ilości chętnych zastrzega się możliwość ograniczenia ilości sprzedawanego drewna dla jednego kupującego. Kolejność złożenia wniosku uprawnia kupującego do wyboru określonej partii drewna według liczby porządkowej z wykazu. Po upływie terminu składania wniosków kwalifikujący się do zakupu drewna zostaną powiadomieni o sposobie zapłaty oraz terminie jego wydania. Więcej informacji można uzyskać u Pana Grzegorza Baki, pokój 26 - II piętro, kontakt tel. 14 68 69 600, wewnętrzny 26.

  Ogłoszenie - treść

  Wykaz odbiorczy drewna przekazanego z nieruchomości Gminy Gnojnik

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria