Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • ''Na Śliwkowym Szlaku''

  Sunday, 10 February 2019r. Inne

  Szkolenie dla podmiotów marki lokalnej w ramach operacji własnej pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®”

  Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza podmioty marki lokalnej z obszaru LGD (tj. gmin Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunacjem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w szkoleniach realizowanych z zakresu operacji własnej pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Tematem szkolenia będą zagadnienia z zakresu:
  •mechanizmu tworzenia oraz funkcjonowania marki ponadlokalnej,
  •pakietowania oraz sieciowania,
  •prowadzenia działań wizerunkowych i wspólnej promocji,
  •sposobów prowadzenia skutecznej dystrybucji usług/produktów lokalnych.

  Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dostarczenie karty zgłoszeniowej do biura LGD (32-861 Iwkowa 759) lub przesłanie jej drogą mailową (email:  biuro@nasliwkowymszlaku.pl).

  W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkań.


  Harmonogram szkoleń


  Karta zgłoszeniowa

Galeria