Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Małopolska Niania 2.0 – zachęcamy do skorzystania z dofinansowania kosztów zatrudniania niani

  Monday, 13 May 2019r. Informacje

  Do 24 maja 2019 roku trwa nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”.

   O wsparcie w postaci dofinansowania kosztów zatrudnienia niani, mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

  Ile wynosi kwota dofinansowania?
  Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach projektu wyniesie w 2019 r.:
  - 1 600 zł/m-c (wsparcie podstawowe)
  lub
  - 2 250 zł/m-c (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
  Wsparcie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
  W rekrutacji mogą wziąć udział rodzice pozostający bez pracy, przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, mieszkający na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z niepełnosprawnościami, mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3 lub samotnie wychowujący dziecko do lat 3.
  Rodzic pozostający bez zatrudnienia zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 miesięcy od dnia wystawienia promesy udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej.

  Więcej informacji na :  https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-138/ii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-325.html#

  „Małopolska Niania 2.0”

  Ulotka

Galeria