Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski (e-book)

  Wednesday, 29 December 2021r. Kultura

  Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy do zapoznania się z Katalogiem dziedzictwa kulturowego Małopolski wydanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod redakcją naukową Józefa Hernika, Barbary Prus, Karola Króla.

  "Katalog składa się z trzech części. Część pierwszą w całości poświęcono badaniom naukowym nad docenianiem i wykorzystywaniem potencjału dziedzictwa kulturowego. W części tej zamieszczono dwadzieścia recenzowanych rozdziałów, które przedstawiają zróżnicowanie i bogactwo elementów dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. W drugiej części katalogu zaprezentowano dobre praktyki doceniania i wykorzystywania potencjału dziedzictwa kulturowego w wybranych gminach województwa małopolskiego. Ta część katalogu jest owocem współpracy nawiązanej z 49 gminami województwa, które wyraziły zainteresowanie kooperacją. W trzeciej części swoje spojrzenie na dziedzictwo kulturowe zaprezentowali członkowie młodego pokolenia"....- ze słowa wstępu autorów.

  Katalog można pobrać ze strony: https://foodheritage.urk.edu.pl/download.html,  dostepny jest w dwóch jezykach: polskim i angielskim. 

  Źródło informacji:Redaktorzy naukowi monografii: prof. dr hab. inż. Józef Hernik,dr hab. inż. Barbara Prus, prof. UR, dr inż. Karol Król 

Galeria