Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.

  Tuesday, 21 July 2020r. Informacje

  Obejmujące strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

  Projekt programu dostępny jest pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje


  Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

  Zdjecie pochodzi z zasobów www.pixabay.com

Galeria