Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Powstają wiaty rowerowe

  Monday, 25 April 2022r. Inwestycje

  Gmina Gnojnik przystąpiła do realizacji projektu „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy”, w ramach którego powstanie parking w centrum Gnojnika oraz wiaty rowerowe.

  Głównym założeniem projektu jest zwiększenie komfortu osób przemieszczających się codziennie między miejscowościami naszej Gminy, a okolicznymi miastami, którzy będą mogli zostawiać swoje pojazdy (auta, rowery) na bezpiecznym i komfortowym parkingu lub w zadaszonych wiatach rowerowych. Takie punkty przesiadkowe noszą nazwę Park&Ride oraz Bike&Ride. Istotnym efektem realizacji opisywanego projektu będzie również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza.

  Pierwszym etapem realizacji projektu jest postawienie czterech zadaszonych wiat rowerowych w miejscowościach Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew i Zawada Uszewska. Wiaty wyposażone będą w stojaki na ok. 10 rowerów.

  Kolejno, projekt zakłada budowę parkingu na działce w centrum Gnojnika. Na powierzchni 2400 m2 zlokalizowanych zostanie 60 stanowisk postojowych, 6 stanowisk dla niepełnosprawnych oraz 25 stanowisk dla rowerów z zadaszeniem. Plac parkingowy dopełniać będzie mała architektura oraz miejsce wypoczynku dla rowerzystów o pow. ok 250 m2. Parking zostanie ogrodzony oraz oświetlony, a nad bezpieczeństwem użytkowników „czuwać” będzie monitoring wizyjny (ok. 6 kamer).

  Środki na realizację tej inwestycji pozyskano z ramach RPO Województwa Małopolskiego. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 2,3 mln zł, zaś dofinansowanie, które zasili budżet Gminy Gnojnik, to kwota ponad 1,9 mln zł.

Galeria