Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Plus 400 tys. zł

  Monday, 15 October 2018r. Inwestycje

  Urząd Marszałkowski zwiększył dotację unijną dla Gminy Gnojnik przeznaczoną na budowę i wyposażenie części kulturalnej budynku wielofunkcyjnego w Uszwi. Tym samym Gmina uzyskała środki w wysokości 1,73 mln zł, to jest 93% kwoty wnioskowanej.

  Ww. dotacja została udzielona w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). Program dawał szansę na uzyskanie dofinansowania do budowy obiektów kulturalnych, a obiekt w Uszwi ma właśnie łączyć funkcje kulturalne (świetlica i biblioteka) z funkcjami przedszkolnymi.

  Całkowite koszty budowy obiektu oszacowane zostały na kwotę ok. 8,5 mln zł, zaś budowa i wyposażenie samej części kulturalnej kosztować ma niemal 2,5 mln zł (te środki były środkami kwalifikowanymi w RPO WM).

  Gmina Gnojnik wnioskowała o przyznanie dofinansowania w wysokości 1,87 mln zł. Pierwotnie otrzymaliśmy 1,3 mln zł, zaś po zwiększeniu kwota dotacji wynosi łącznie 1,73 mln zł.

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria