Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Gmina likwiduje stare i niesprawne piece

  Thursday, 8 March 2018r. Inwestycje

  Trwają prace projektowe i dokumentacyjne związane z przystąpieniem Gminy Gnojnik do dwóch przedsięwzięć ekologicznych, dotyczących wymiany przestarzałych i niskosprawnych pieców na nowoczesne kotły węglowe w gospodarstwach domowych.

  Przypomnijmy, że wymiana źródła ciepła w domach indywidualnych możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Gnojnik. Udział w dwóch partnerskich projektach ekologicznych - „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” oraz „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą (…)” – dał szansę zmiany źródła zasilania w 150 gospodarstwach domowych z terenu naszej Gminy. Budżety wszystkich gmin biorących udział w obydwu projektach zasili dofinansowanie w łącznej kwocie 14,5 mln zł.

  Przedstawiciele wykonawcy kolejnej części ocen energetycznych – wyłonionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – już pojawili się na terenie Gminy Gnojnik, prowadząc audyty w domach zakwalifikowanych na listy podstawowe projektów dotyczących wymiany pieców.

  Audytorzy z firmy Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ winni posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski. Wykonanie oceny energetycznej jest BEZPŁATNE. Koordynatorzy terenowi będą umawiali się z zainteresowanymi właścicielami zgłoszonych domów przed planowanym terminem wizyty. Mieszkańcy proszeni są o przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budynku. W przypadku nieobecności właściciela budynku w momencie wizyty audytora, osoba reprezentująca powinna posiadać upoważnienie właściciela.

  Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik - pokój nr 13, numer telefonu: 14 68 69 600 wew. 23.

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny ww.pixabay.com.

Galeria