Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Wypoczynek u rolnika

  Wednesday, 13 January 2021r. Inne

  Kwatera agroturystyczna „Na Lipce” Pani Jagny Warchał z miejscowości Biesiadki uzyskała jedno słoneczko w kategorii „Wypoczynek u rolnika” w ramach kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej nadawanej przez PFTW – Gratulujemy!

  Oferta agroturystyczna „ Na Lipce” dostępna jest na stronach: https://odpoczywajnawsi.pl/agro/malopolskie/na-lipce/  oraz https://agroturystyka.pl/na_lipce__id_621.html?ob=1766

  System kategoryzacji jest systemem dobrowolnym, zarządzanym przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Skategoryzowane obiekty gwarantują wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane przez gości, zaś kwaterodawca zyskuje prawo do bezpłatnego zamieszczania oferty w materiałach promocyjnych  PFTW „GG” oraz prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

  Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na nadaniu poszczególnym obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i oferowanych usług. Stanowi narzędzie sprawowania kontroli nad jakością ofert gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów świadczących usługi noclegowe na wsi.  Wymagania kategoryzacyjne to również doskonały materiał, który można wykorzystać przy planowaniu inwestycji związanych z otwieraniem lub prowadzeniem działalności agroturystycznej.

  Kategoryzacja ważna jest przez okres 4 lat. Kwatera „Na Lipce” Pani Jadwigi Warchał spełniła wymagania określone dla 1 słoneczka. Dodatkowo spełniła wymagania dla sklasyfikowania jej jako „Wypoczynek u rolnika”.  To właśnie obiekty posiadające zwierzęta, typowe zabudowania, prowadzące produkcję rolną, świadczą wyżywienie oparte o tradycyjną kuchnie cieszą się coraz większym powodzeniem wśród turystów.

  Regulamin kategoryzacji 2020 pdf
  Wskazówki dla kwaterodawców z wyjaśnieniami pdf

  Dużo informacji dotyczącej kategoryzacji (jak również innych istotnych danych dotyczących turystyki wiejskiej, agroturystyki) dostępnych jest na stronie https://odpoczywajnawsi.pl/wiedza/

  Zachęcamy inne gospodarstwa agroturystyczne z tereny naszej gminy do skorzystania z tego systemu. Szczegółowe informacje na stronie: www.pftw.pl  oraz www.agroturystyka.pl

Galeria