Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Wniosek „Mała Dotacja”

  Sunday, 2 September 2018r. Inne

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Na tropie sztuki. Cykl wizyt w krakowskich teatrach”.

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

  Zarządzenie o przyznaniu dotacji

  Protokół z wywieszenia oferty

  Ogłoszenie

  Oferta

  Formularz z uwagami do złożonej oferty

Galeria