Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Gnojniku

  Sunday, 6 October 2019r. Inne

  Klub "Senior +" powstał z myślą o osobach po 60-tym roku życia, którzy są nieaktywni zawodowo, a także tych którzy czują się samotne. Klub mieści się w Domu Strażaka w Gnojniku, a oficjalne otwarcie go miało miejsce 5 czerwca 2019r.

  Gmina Gnojnik czyniła starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej  na Utworzenie Klubów Seniora. W 2017 – taki Klub utworzono w Lewniowej. W 2018 roku dzięki kolejnym środkom przeprowadzono modernizację Domu Strażaka  w Gnojniku , co pozwoliło na otwarcie kolejnego Klubu SENIOR +. Remont i nowe wyposażenie pomieszczeń Klubu kosztował 260tys zł  z tego 150 tys. zł gmina pozyskała na ten cel z programu Senior +. Gnojniccy seniorzy mogą korzystać z Sali widowiskowej z pełnym wyposażeniem, z mniejszej Sali klubowej, szatni, sprzętu komputerowego, telewizora, sprzętu rehabilitacyjnego. Spotkania seniorów odbywają się  2x w tygodniu / poniedziałek i środa/.Seniorzy korzystają z zajęć świetlicowych, szycie, szydełkowanie, kulinarnych, rehabilitacyjnych, wyjeżdżają do kina i na wycieczki .
   W dniu  05.06.2019 odbyło się uroczyste  spotykanie  z okazji oficjalnego otwarcia klubu SENIOR +. w Gnojniku. W spotkaniu uczestniczyli  licznie zaproszeni  gości i gnojniccy seniorzy. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń jest partnerem w realizacji tego zadania. 
  Spotkanie prowadziła Prezes Stowarzyszenia „ Pomocna Dłoń”, która powitała przybyłych gości. Pan Wójt Sławomir Paterek również w swoim imieniu powitał zebranych oraz przedstawił zakres prac inwestycyjnych w realizacji tego przedsięwzięcia.
  Ewa Cierniak-Lambert przedstawiła  dziewięcioletnia działalność Klubu Seniora Wrzos.
  W tym okresie seniorzy korzystali z pomieszczeń obiektów Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku/ sal wykładowych  i terapeutycznych, kawiarenki, świetlicy, groty solnej i sal ćwiczeń, uczestniczyli w ponad 20 różnych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń. Wyjeżdżali na ponad 20 wycieczek , brali udział w balach seniorów  oraz innych imprezach okolicznościowych np. festynach , dożynkach , spotkaniach z jubilatami …, w Senioraliach w Krakowie . Zespół kabaretowy Klubu występował cyklicznie w ORW EWA i RDO STAŚ,  Artyści Seniorzy gościli na występach w Kłaju , w Krakowie , w kopalni w Wieliczce, Brzesku, Wąwolnicy ,Alwernii ..Brali udział w czterech Przeglądach Twórczości Senioralnej „Starsi Panowie Dwaj „ gdzie zdobywali nagrody. Są laureatami nagrody Wójta Gminy Gnojnik  w dziedzinie krzewienia kultury.. Członkowie Klubu dwukrotnie  byli nominowani w Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem-SENIOR ROKU  organizowanym przez ROPS w Krakowie / Barbara Strzesak i Stanisław Kornaś/.
  Zespół nagrał dwie płyty  z kolędami i z piosenkami biesiadnymi.
  Przedstawiono piękną prezentację obrazująca działalność  Klubu Seniora WRZOS. Wzruszającym  akcentem było uczczenie chwilą ciszy  zmarłych członków Klubu/ Cecylii Wiśniowskiej , Stanisława  Kołodzieja, Tadeusza Konstantego i Stanisława  Kornasia/.
   Uroczystość uświetnił występ  członków klubu ,w którym przedstawiono szeroki wachlarz możliwości artystycznych seniorów. Występ bardzo podobał się zebranym. Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się z  Kroniką  Klubu Seniora WRZOS/ prowadzoną przez Prezes Ewę Cierniak-Lambert/ oraz z wystawą fotografii obrazujących działalność klubu. Była również możliwość podziwiania prac wykonanych na zajęciach .
  Nie obyło się też bez podziękowań dla osób ,które przyczyniły się do tej uroczystości.
  Wójt Gminy i Prezes Stowarzyszenia wręczali okolicznościowe listy i symboliczne upominki.  Dodatkowo Seniorzy   dziękowali Pani Prezes  za działalność na rzecz Klubu Seniora WRZOS wręczając piękny bukiet róż. Nie obyło się bez wzruszeń. Zaproszono uczestników spotkania na poczęstunek przygotowany przez członkinie Klubu., a potem do zabawy .
  Otwarcie Klubu Senior + odbyło się w przemiłej atmosferze. Zebrani mogli podziwiać szeroką działalność Klubu Seniora WRZOS, o której niejednokrotnie nie mieli pojęcia.
   Cieszymy się  i jesteśmy wdzięczni ,że  Gmina Gnojnik znalazła środki i możliwości lokalowe ,  aby skorzystać ze środków  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i utworzyć Klub Senior + , w którym uczestniczą członkowie Klubu WRZOS. Jest to  piękna kontynuacja dotychczasowej działalności Klubu.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim ,którzy przyczynili się do modernizacji Domu Strażaka i przygotowanie pomieszczeń dla naszej działalności. Prosimy o kontynuację dalszych prac.
   W imieniu Klubu Seniora WRZOS – Ewa Cierniak-Lambert

Galeria