Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"

  Thursday, 20 January 2022r. Inne

  Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2022, 5/2022, 6/2022.

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następujących przedsięwzięć:
         
  Konkurs 1.3.2 Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji  (wskaźnik produktu: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii),numer naboru 4/2022, termin 3 lutego – 17 lutego 2022 r.


  Konkurs 1.3.1 Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów
  (wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury), numer naboru 5/2022, termin 3 lutego – 17 lutego 2022 r.

  Konkurs 1.2.1  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych (wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych) numer naboru  6/2022, termin 3 lutego – 17 lutego 2022 r.
      
  Ogłoszenia o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków.  Więcej informacji o naborach udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Galeria