Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Spotkanie dot. Kół Gospodyń Wiejskich

  Saturday, 12 May 2018r. Inne

  Wójt Gminy Gnojnik oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR serdecznie zapraszają zainteresowane osoby na spotkanie dot. rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 10 grudnia br. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gnojniku.

  W dniu 29 listopada br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, zgodnie z którą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma obowiązek prowadzenia Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

  Aby zarejestrować koło należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła Wniosek o rejestrację (www.arimr.gov.pl) wraz z:
  1. Załącznikiem do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (symbol formularza W-1.1/566);
  2. Uchwałą członków koła o wyborze zarządu;
  3. Statutem koła, ewentualnie z Oświadczeniem koła o przyjęciu wzorcowego statutu - oświadczenie można złożyć na formularzu przygotowanym i udostępnionym przez ARiMR lub pisemnie na odrębnym dokumencie;
  4.  Uchwałą założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego - dotyczy kół nowotworzonych;
  5. Oświadczeniem o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - dotyczy kół nowotworzonych.

  Należy podkreślić, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno koło gospodyń wiejskich. Jednak tego warunku nie stosuje się wobec kół działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

  Więcej informacji na temat rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich można znaleźć TUTAJ.

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria