Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym oraz skrzynki pocztowej

  Tuesday, 16 February 2021r. Inne

  Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.

  Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

  Na tabliczce oprócz numeru porządkowego umieszcza się nazwę miejscowości. Właściwe oznaczenie nieruchomości poprzez duże numery porządkowe z wyraźną nazwą miejscowości oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym.

  Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym wynika z art.47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j. ze zm.). Zgodnie z art. 64 § 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2021.281 t.j.), kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250,00 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

  Obowiązek posiadania skrzynki na listy nakłada art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 t.j.). Zgodnie z nią, właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania, które określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

  Skrzynki pocztowe lub ich zestawy umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych, tak aby kurier lub listonosz mógł  zostawić przesyłkę pod nieobecność mieszkańców.
  Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej oraz materiał, z którego jest wykonana, ma zapewniać ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

  Wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej o wymiarach 229 mm x 324 mm, o łącznej grubości co najmniej 60 mm. Skrzynka musi posiadać odpowiednich rozmiarów otwór wrzutowy: nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane dłuższą krawędzią przesyłki oraz nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki. Wysokość otworu nie powinna być mniejsza niż 30 mm oraz większa niż 45 mm.
  Skrzynki lub ich zestawy instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.

  Posiadanie oddawczej skrzynki pocztowej poza tym, że w świetle prawa jest obowiązkowe i obarczone możliwością nałożenia kary pieniężnej za jej brak, to przede wszystkim leży w interesie samych adresatów przesyłek i korespondencji.

  Za niedopełnienie obowiązku posiadania skrzynki pocztowej w art. 127 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 t.j.). określona jest kara pieniężna. Wynosi ona od 50,00 do 10.000,00 złotych. Decyzję o jej wysokości podejmuje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, biorąc pod uwagę szkodliwość czynu.

  Zdjęcie pochodzi z zasobów www.pixabay.com

Galeria