Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Programy dofinansowania pomp ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych

  Sunday, 5 June 2022r. Inne

  Zapraszamy do zapoznania się z zasadami programów Moje Ciepło, Mój Prąd 4.0 i Czyste Powietrze, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

  Moje Ciepło

  Program Moje Ciepło skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W ramach programu współfinansowane są inwestycje polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;

  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

  W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

  Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

  Więcej informacji:

  https://www.mojecieplo.gov.pl 

   

  Mój Prąd 4.0

  W dniu 15 kwietnia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejny nabór wniosków w ramach Programu „Mój Prąd”. W najnowszej wersji Programu, oprócz mikroinstalacji fotowoltaicznej, można ubiegać się także o dotację na zakup i montaż elementów dodatkowych, takich jak: magazyny ciepła, magazyny energii, systemy zarządzania energią HEMS/EMS.

  Ważne: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

  Przy zakupie samej instalacji fotowoltaicznej wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Natomiast przy zakupie elementów dodatkowych dotacja może łącznie wynieść maksymalnie nawet do 20,5 tys. zł.

  Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski należy składać online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD.

  Więcej informacji:

  https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek

  https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv

   

  Czyste Powietrze

  O dofinansowanie do pomp ciepła w budynkach istniejących oraz do mikroinstalacji fotowoltaicznych można wnioskować również w ramach Programu „Czyste Powietrze”, gdzie ww. elementy są jednymi z wielu, na które można otrzymać dotację.

  Więcej informacji można uzyskać osobiście w punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste Powietrze” działającym w Urzędzie Gminy lub pod nr telefonu 14 68 69 600 wew. 22 oraz na poniższych stronach internetowych:

  http://portal.wfos.krakow.pl

  https://czystepowietrze.gov.pl 

   

  Grafika pochodzi z zasobów witryny www.pixabayc.om.pl.

Galeria