Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Ogłoszenie

  Thursday, 7 November 2019r. Inne

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku zaprasza do współpracy osoby chętne do wykonywania pracy w charakterze opiekuna, tj. świadczenia usług opiekuńczych dla osób, mieszkańców Gminy Gnojnik.

  I. Wymagania niezbędne:
  1.Obywatelstwo polskie
  2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3.Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna.
  4.Prawo jazdy kat. B, własny samochód.

  II. Charakter umowy: umowa zlecenia


  III. Zakres obowiązków:
  Wykonywane czynności świadczenia podstawowych usług opiekuńczych dla osób starszych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

  Zgodnie z art.50 ust. 3 stawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r poz. 1508) mogą obejmować:
  1.pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  2.opiekę higieniczną,
  3.zalecaną przez lekarza pielęgnację,
  4.zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktu z otoczeniem


  Wymienione wyżej czynności są wykonywane w zależności od potrzeb chorego i  możliwości czasowych opiekunki. Ilość godzin przyznawanych usług opiekuńczych jest zależna od potrzeb podopiecznego oraz możliwości Ośrodka Pomocy Społecznej a zakres usług odpowiada zgłaszanym przez wnioskodawcę potrzebom.   Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku lub telefonicznie z numerem 14 68 69 720, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje.

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria