Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Kupując węgiel żądaj świadectwa jakości

  Sunday, 7 April 2019r. Inne

  Minęły dwa lata od wejścia w życie zakazu stosowania paliw sprzedawanych, jako muły lub floty węglowe.

  Spalanie zarówno mułu, jak i flotu węglowego z uwagi na bardzo drobne cząstki powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, a kotły domowe nie są przystosowane do ich spalania. Paliwa te zawierają dużo wody, co znacznie pogarsza warunki spalania, a tym samym zwiększa emisję zanieczyszczeń do powietrza.

  Mimo wprowadzonych zakazów występują przypadki nieuczciwych praktyk handlowych. Stosowanie nazw eko-muł, eko-flot nie oznacza, że są to paliwa dozwolone.

  W ramach obowiązujących przepisów prawa, klient ma prawo otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie.

  Nadzór nad jakością węgla oferowanego na składach opałowych sprawuje Państwowa Inspekcja Handlowa.

  Paliwa dozwolone:
  WĘGIEL KAMIENNY (frakcja ekogrszek)
  MIAŁ WĘGLOWY (zawartość ziarna poniżej 3 mm w ilości mniejszej niż 15%)
  WĘGIEL KAMIENNY (frakcja orzech II)
  PELLET

  Paliwa zakazane:
  MIAŁ WĘGLOWY (zawartość ziarna poniżej 3 mm w ilości większej niż 15%)
  FLOTOKONCENTRAT WĘGLOWY
  WĘGIEL BRUNATNY
  MUŁ WĘGLOWY

Galeria