Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Wniosek „Mała Dotacja”

  Friday, 2 August 2019r. Informacje

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Z kulturą na Ty – okołooperowe spotkania w roku Moniuszki.

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

  Zarządzenie o przyznaniu dotacji

  Protokół wywieszenia ogłoszenia

  Ogłoszenie

  Oferta

  Formularz z uwagami do złożonej oferty

   

  Grafika pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria