Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Weryfikacja deklaracji śmieciowych

  Thursday, 20 December 2018r. Informacje

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Gnojnik, Urząd Gminy Gnojnik informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości.

  Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  nową deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany lub zamieszkania na danej nieruchomości.

  Z przeprowadzonej wstępnej weryfikacji wynika, iż ilość osób w deklaracjach jest często zaniżona. W związku z powyższym uprasza się właścicieli nieruchomości o złożenie deklaracji w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat śmieciowych (tj. narodzenie dziecka, wprowadzenie się nowych osób, tymczasowe zamieszkanie, wynajem domu) w terminie do 31.01.2019 r.  Po tym terminie rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Urząd Gminy wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji wskazującej właściwą liczbę osób zamieszkującej daną nieruchomość.

  Apelujemy do Mieszkańców, aby sami zgłaszali się do Urzędu Gminy  w celu złożenia rzetelnej deklaracji, gdyż niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

  Sprawy deklaracji i opłaty śmieciowej prowadzone są w pok. nr 1 na parterze Urzędu Gminy.

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.pl.

Galeria