Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Twój Teren - Twoja Decyzja

  Wednesday, 31 March 2021r. Informacje

  Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - „Obszar K” 01.04 - 30.06.2021 r.

  Ankieta Online

  Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w centrum miejscowości Gnojnik, określanego w dokumentach gminnych jako „Obszar K”, zlokalizowanej w sąsiedztwie:

   - od wschodu: drogi krajowej DK75,
   - od północy: budynku Kościoła Matki Boskiej Fatimskiej,
   - od zachodu: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
   - od południa: stadionu LKS Pagen Gnojnik.

  Wskazany obszar obejmuje około 8000 m2 terenu który jest własnością Gminy.

  Harmonogram Prac

  Ankieta on-line od 1 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.  - link na początku artykułu


  Punkt konsultacyjny

  • od 10 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r. w godzinach 16:00 - 19:00 obok Urzędu Gminy
  • od 15 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. w godzinach 10:00 - 13:00 obok Urzędu Gminy


  Warsztat plenerowy

  • 29 maja 2021 r. (sobota) 15:00 - 18:00 Teren objęty Zmianą Planu Miejscowego


  Badanie w działaniu i wywiad indywidualny
  Przez cały okres trwania konsultacji nasi ankieterzy - młodzi mieszkańcy naszej gminy mogą się z Państwem kontaktować i prosić o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań pozwalających trafnie określić potrzeby naszej społeczności związane z konsultowanym terenem.

  Logo

Galeria