Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Stypendia szkolne 2021/2022

  Wednesday, 21 July 2021r. Informacje

  Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku informuje, że na podstawie uchwały Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gnojnik, osoby które będą się kwalifikować się do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 r. na podstawie wniosków złożonych we wrześniu 2021 r. mogą gromadzić dokumenty ( tj. faktury, rachunki) potwierdzające zakupy od miesiąca lipca 2021 r.

  Refundacji podlegają:
  - koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności koszty nauki języków obcych, zajęć sportowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych, wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru i innych instytucji organizowanych przez szkołę,
  - podręczników, słowników, atlasów, encyklopedii, lektur szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów, tornistra, plecaka, odzieży szkolnej, abonamentu internetowego, instrumentów muzycznych, okularów korekcyjnych, komputera wraz z oprzyrządowaniem oraz podzespołów do komputera, laptopów, tabletów, nośników danych, drukarki, tuszy, tonerów, oprogramowania komputerowego, multimedialnych programów edukacyjnych, wyposażenia stanowiska do nauki (np. biurko, krzesło, lampka, regał/szafka na książki) i innych uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,
  -  koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,  w szczególności kosztów zakwaterowania lub przejazdu.
   
  Informacji w sprawie stypendiów szkolnych udziela Paulina Brzyk numer tel. (14) 68 69 720 lub (14) 68 69 600 wew. 37.

  Źródło: GOPS Gnojnik

  Zdjęcie pochodzi z zasobów: www.pixabay.com

Galeria