Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Przypomnienie o terminie płatności za odpady komunalne

  Wednesday, 8 July 2020r. Informacje

  15 sierpnia 2020 r. mija termin zapłaty IV raty (lipiec-sierpień) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Opłatę można dokonać w następujący sposób:
  - przelewem na indywidualny rachunek bankowy,
  - w dowolnym banku lub punkcie kasowym,
  - u inkasenta (sołtysa) w swojej miejscowości.
  W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie uregulowana terminowo lub gdy wnoszona będzie w niepełnej wysokości zostaje wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, że zostaje wystawione upomnienie (koszt 11,60 zł) z informacją o wysokości zalegającej opłaty i terminie jej uiszczenia (7 dni). Jeżeli po otrzymaniu upomnienia w dalszym ciągu we wskazanym terminie nie zostanie uregulowana należność pieniężna wraz z odsetkami i kosztami upomnienia lub ureguluje się jej część to zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji. Oznacza to, że wystawiony zostaje tytuł wykonawczy na osobę zalegającą z płatnościami, który następnie kierowany jest do właściwego Urzędu Skarbowego celem egzekucji.

  Aby uniknąć naliczenia odsetek i kosztów upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o regulowanie należności w terminie.

Galeria