Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Program DOM - Domowa Opieka Medyczna

  Wednesday, 12 August 2020r. Informacje

  W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) zaczęto wdrażać program Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów.

  Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  Dla kogo jest Domowa Opieka Medyczna?

  Pacjenci z COVID-19, którzy:
  -ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej.
  Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej.
  -mają mniej niż 55 lat wykorzystują jedną z dwóch ścieżek:
  a) wypełniają formularz Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia

  https://form.govtech.gov.pl/ankieta/580284/formularz-pulsocare-dla-osob-ktore-ukonczyly-55-rok-zycia.html  lub

  b) kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM.

  Każdy kto posiada własny pulsoksymetr może włączyć się do programu DOM.

  Pacjenci objęci programem Domowej Opieki Medycznej zostaną objęci zdalnym monitoringiem parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia.

  Wprowadzenie bieżącego monitoringu stanu zdrowia pacjentów pozostających w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Monitoring parametrów Pacjentów będzie prowadzony w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjent będzie sam dokonywał pomiarów stanu zdrowia z użyciem pulsoksymetru i aplikacji PulsoCare. Pulsoksymetr zostanie dostarczony do domu Pacjenta.

  Konsultanci i lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wezwą Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.

  System będzie nadzorowany w Centrum Kontaktu przez całą dobę, stanowiąc wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna

Galeria