Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Podatek akcyzowy

  Tuesday, 18 January 2022r. Informacje

  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek.

  Wniosek powinien zawierać:
  - faktury VAT
  - ośiadczenie dotyczace pomocy publicznej,
  - dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytków rolnych (nakaz płatniczy, umowy dzierżaw).

  Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gnojnik w terminie:
  - od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
  - od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

  W 2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

  Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
  110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  oraz
  40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  Pieniądze wypłacane będą w terminach:
  1-30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
  1-31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

  Rolnik który dzierżawi grunty do wniosku powinien załączyć umowy dzierżawy.

  W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

  Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

  Wniosek do pobrani.pdf

  Procedura 2022.pdf

  Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego - Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej.pdf

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny: https://stock.adobe.com/pl/

Galeria