Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Nie wypalaj traw!

  Monday, 3 June 2019r. Informacje

  Wójt Gminy Gnojnik apeluje do mieszkańców naszej Gminy o niewypalanie traw. Proceder ten przynosi wiele szkód - niejednokrotnie jest przyczyną pożarów, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz niszczy faunę i florę naszej małej ojczyzny.

  Początek wiosny jest również początkiem okresu wypalania traw. Rolnicy wierzą bowiem, że w ten sposób użyźnią glebę. Jest to jednak myślenie błędne, ponieważ ogień wyjaławia glebę. Dodatkowo, podczas wypalania traw do atmosfery przedostają się trujące związki chemiczne, tym samym osoby stosujące ten proceder niszczą ekosystem.
  Zwróćmy uwagę, że wypalanie traw szkodzi nie tylko ludziom, ale także florze i faunie - niszczone są miejsca lęgowe i gniazda wielu gatunków ptaków; dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom zapylanie kwiatów na łąkach i w ich pobliżu, co powoduje obniżenie plonów; giną zwierzęta domowe, które tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu oraz duże zwierzęta leśne; ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych i bezkręgowych, stanowiących naturalną obronę przeciw szkodnikom.
  Po zimie wszelkiego rodzaju trawy są bardzo suche, przez co ogień szybko się rozprzestrzenia i może dotrzeć do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Ogień w połączeniu z silnym wiatrem powoduje, że pożar szybko może wymknąć się spod kontroli. Poza tym, dym unoszący się nad drogą utrudnia kierowcom prowadzenie samochodu, a nawet może być przyczyną wypadku drogowego.
  Apelujemy więc do mieszkańców, by zaprzestali wypalania traw. Naszą prośbę kierujemy nie tylko do osób praktykujących ten zwyczaj, ale również do ich rodzin, sąsiadów, wszystkich mieszkańców gminnych miejscowości – naszym obowiązkiem jest uświadamianie innym, jak wiele szkód niesie ze sobą wypalanie traw.
  Przypominamy również, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grozi karą grzywny oraz utratą prawa do unijnych dopłat.

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria