Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Konkurs „Zbieramy zużyte baterie” - wyjaśnienie

  Wednesday, 6 June 2012r. Informacje

  W związku z pismem, które wpłynęło do Urzędu Gminy w Gnojniku, jak również zostało opublikowane na jednym z portali internetowych Wójt Gminy Gnojnik niezwłocznie podjął czynności celem wyjaśnienia sprawy.

  Po uzyskaniu wyjaśnień i zweryfikowaniu dokumentów przedstawionych przez Dyrektora ZSP w Biesiadkach oraz Spółdzielnię Pracy ARGO-FILM stwierdzono, iż trampolina wręczona podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu „Zbieramy zużyte baterie” nie stanowiła nagrody w w/w konkursie. Trampolina ufundowana przez Spółdzielnię Pracy ARGO-FILM stanowiła główną nagrodę w konkursie zorganizowanym podczas Pikniku Rodzinnego w Biesiadkach z inicjatywy Pani Dyrektor ZSP, a w związku z wieloletnim zaangażowaniem tejże szkoły w zbiórkę baterii.

  Artykuł pn. „Zakończenie akcji zbierania zużytych baterii” opublikowany na oficjalnej stronie Gminy Gnojnik w dniu 31 maja br. stanowił relację z uroczystości wręczenia nagród ufundowanych przez Wójta Gminy Gnojnik oraz Spółdzielnię Pracy ARGO-FILM (w tym także trampoliny). Informujemy, że do dnia 5 czerwca br. Urząd Gminy Gnojnik nie posiadał wiedzy na temat złożenia wniosku o ufundowanie głównej nagrody na Piknik Rodzinny oraz o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Spółdzielnię Pracy ARGO-FILM, co skutkowało brakiem informacji, że trampolina stanowiła nagrodę w innym konkursie niż rozstrzygany 31 maja w Urzędzie Gminy w Gnojniku.

  Gmina dysponuje pełną dokumentację w tej sprawie i zaprasza zainteresowane osoby do zapoznania się z nią.

  W załączeniu stanowisko Spółdzielni Pracy ARGO-FILM.