Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Karta Dużej Rodziny - zmiany

  Tuesday, 1 October 2019r. Informacje

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku informuje, iż nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny rozszerzyła katalog osób uprawnionych do ubiegania się o Kartę. Szczegóły w aktualności.

  Informujemy, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zmianami) prawo do posiadania Karty mają członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą to rozumie się rodzinę, w której rodzic(e) mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

  Prawo do posiadania Karty, zgodnie z art. 2a ustawy, przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania o których mowa w art. 2b ust. 2b. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się.

  Oznacza to, iż 1 stycznia 2019 r. o wydanie Karty mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci. Karta przyznawana jest tylko i wyłącznie rodzicom.

  W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363).

  Więcej informacji można uzyskać TUTAJ.

  W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (14) 68 69 600 wew. 33 w godzinach urzędowania.

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria