Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Diagnoza potrzeb program „Opieka wytchnieniowa ” - edycja 2019

  Wednesday, 4 December 2019r. Informacje

  Program realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku w związku z ogłoszonym programem przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 kwietnia 2019 r. pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019,  prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
  Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Kryteria - Programu  "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria