Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

  Saturday, 1 August 2020r. Informacje

  Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków


  Działając na polecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje o stwierdzeniu w dniu 31 grudnia 2019r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie lubartowskim, na terenie województwa lubelskiego (indyki), oraz powiat ostrowski woj. wielkopolskie kury nioski), a także w dniu 3 stycznia 2020 r. W powiecie ostrowskim na terenie województwa wielkopolskiego (kury nioski).
  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji hodowcom drobiu w tym przypomnienie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:

  1.Zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  2.Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  3.Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  4.Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  5.Stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  6.Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom ( lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta)
        Jednocześnie informuję, że wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 722).
      Wszystkie Aktualne Informacje na temat Ptasiej Grypy zawarte są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii dlatego też zaleca się śledzenie zmian na temat w/w epizoocji.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii
  Bożena Urbaniec

   


  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria