Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Informacja – konsultacje społeczne

  Wednesday, 18 March 2020r. Informacje

  Konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

  Projekt programu dostępny jest pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje

  Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 10 kwietnia 2020r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria