Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • III NABÓR DO PROJEKTU

  Tuesday, 21 July 2020r. Informacje

  "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

  Szanowni Państwo,

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20140-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

  Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

  Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą od 8 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

   

  Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

   

  - pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl)- skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników

  - pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)

  - osobiście- w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

   

  W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomendujemy składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.

   

  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.rops.krakow.pl – zakładka „Małopolska Niania 2.0”.

   

Galeria