Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia :

  Thursday, 28 November 2019r. Informacje

  O ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 28 listopada br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

  Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

  Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

  Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
  •ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
  •unikać wietrzenia pomieszczeń,
  •włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
  •w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
  •śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
  Jednostki oświatowe i opiekuńczem.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
  •ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.


  Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
  •przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

  Władze gmin, powinny:

  •podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

  Podmioty gospodarcze, powinny:
  •zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
  •zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

  Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
  •prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

  Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
  •nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

  Zarządcy dróg, powinni:

  •prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

  Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
  •w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
  -  tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
  - zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
  •korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
  •ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

   

Galeria